Ungdomskort

Ett personligt kort beviljas gratis till 9–18 åringar. Med kortet kan man delta i ungdomsgårdarnas verksamhet.

Kortet gäller ett läsår i taget. Uppgifterna om kortets innehavare kontrolleras och kortet uppdateras årligen med en läsårsdekal.

Ansökan om ungdomskortet får du i alla ungdomslokaler. Det går också att skriva ut ansökan på den här sidan. Uppgifterna i ansökan behandlas konfidentiellt.

  • Fyll i en ansökan och be om en vårdnadshavares underskrift.
  • Lämna in ansökan och två bilder av dig själv till en ungdomslokal.
  • Du får kortet på ungdomslokalen när ansökan har behandlats.

Samma ungdomskort används på följande ungdomslokaler i Åbonejden: Lundo, Masku, Nådendal, Nousis, Pemar, Reso, Rusko, Sagu, S:t Karins, Virmo, Åbo