Utställningar och offentlig konst

Det finns tre konstmuseer och många konstgallerier i Åbo. I stadsbilden finns dessutom över hundra utomhusskulpturer och flera muraler. 

De kulturhistoriska museerna visar utöver basutställningar även visstidsutställningar med olika teman.