Konsttrianglarna

Boka insidan

Konsttrianglarna i sociala medier

Årets konsttrianglar består av stora sjöcontainrar. De bjuder på fria och lovliga konstytor för alla som vill uttrycka sig genom graffiti och annan gatukonst. 

Här finns containrarna

  • Samppalinnaparken
  • Flemingsparken/Tomtebacken
  • Sikaojaparken vid Kommunalsjukhusvägen
  • Ekoluoto bredvid Wäinö Aaltonens museum (flyttas till Varvstorget på hösten)

Konsttrianglarna i Åbo är i användning året om. I containrarna finns brandsäker avfallshantering för tomma sprayburkar. 

Utrymmen för ungas egen verksamhet

Konsttrianglarna bjuder också på utrymmen där det går att ordna egen verksamhet. Insidan av containrarna kan mot bokning användas av stadens unga. Här kan man till exempel ha en egen pop up -restaurang på Restaurangdagen, ordna en egen konstutställning eller ha en minikonsert.  

Det är gratis att använda containrarna. Evenemanget bär vara fritt från rusmedel samt i övrigt följa lagen och stadens ordningsregler. 

Nyckelord: