Kulturlöftet

Spetsprojektet för kultur

Åbos gemensamma kulturlöfte: Tid för konst och kultur! är en strategisk och visionär översikt över utvecklingen av kulturen i Åbo fram till 2029. Kulturlöftet ligger som grund för spetsprojektet för kultur. 

Syftet med spetsprojektet för kultur är att utveckla och främja förutsättningarna för konst och kulturverksamhet i Åbo i samarbete med aktörer på området. Samtidigt stöds stadsbornas välbefinnande och områdets vitalitet.

Kulturlöftets spetsteman:

  • lyckliga åbobor
  • konst och kultur som yrke
  • strukturer utan gränser
  • innovativa och kreativa rum för möten
  • ett lockande och inspirerande kulturutbud

Kulturlöftets innehåll sammanställdes som en deltagande process under höstsäsongen 2021. Konst, kultur och andra intressenter såsom företag, företrädare för föreningar och studenter samt invånare. De som är verksamma inom branschen önskas även vara brett involverade i genomförandet av löftet. Arbetet fortsätter tillsammans!

Bekanta dig med Kulturlöftet: Kulturlöfte: Konstens och kulturens tid! (pdf på finska)