Kulturstranden

Aura å med sina stränder erbjuder mångsidiga händelser och upplevelser: en urban stadsmiljö, historia, parker och vistelseområden, kultur och konst, evenemang, restauranger och underhållning. I Centrumvisionen (2017) för Åbo stad presenterades en vision av en kulturstrand där nya tjänster, aktiviteter och stråk kompletterar kultur- och konstinstitutionerna längs Östra Strandgatan och skapar en levande kulturboulevard.

Utveckling av kulturstranden

Till följd av att staden under de senaste åren har gjort betydande strategiska kulturinvesteringar dryftar man nu kulturstrandens läge ur ett bredare perspektiv än Östra Strandgatan. Genom investeringarna stärker man ytterligare kulturens ställning och livskraft i Åbo.

Utvecklingen av kulturstranden är ett gemensamt initiativ för Spetsprojektet för utvecklandet av centrum och Spetsprojektet för kultur, och det förs framåt genom ett vidsträckt samarbete. Utvecklingsarbetet påbörjades under hösten 2022 med att fråga efter stadsbornas syn på en drömmarnas kulturstrand. Målet är att åstadkomma en gemensam syn på kulturstranden och förstärka dess kulturkoncentration.

Läs mera om Åbobornas önskemål och idéer för kulturstranden i tjänsten Kerrokantasi (Säg din åsikt).

Pågående utvecklingsprojekt

I Centrumvisionen är kulturstranden, en kulturboulevarden, placerad mellan Aurabron och Kvarnbron. I området finns det nya musikhuset Fuga som öppnar sina dörrar år 2026 och kulturflotten i Aura å. Vidare påbörjas en omfattande renovering samt tillbyggnad av Åbo stads konstmuseum WAM, och en förnyelse av Östra Strandgatan tack vare vilken åstranden får fyra nya konstelement.

I en vidare granskning sammanfogas utvecklingen av kulturstranden till Slottsudden och Gamla Åbo. För Slottsudden har man upprättat ett eget konstprogram som skapar principerna för konsten i den kommande stadsdelen för konst och evenemang. I området placeras också Museum för historia och framtiden som blir färdigt år 2029. Gamla Åbo är en koncentration av kultur, konst och historia. Det på våren 2022 öppnade Konstens hus främjar utvecklingen av Gamla Åbo och stärker områdets karaktär av centrum för upplevelser.