Kundrådet för hälsostationerna i Åbo

MÖTEN

Kundrådets nästa möten hålls 31.5. kl. 13.

Syftet med kundrådet är att med hjälp av erfarenhetskunskap dvs. kundens röst utveckla tjänsterna. Medlemmarna i kundrådet för utveckling av tjänsterna vid hälsostationerna i Åbo representerar användare av hälsovårdstjänster på ett mångsidigt sätt: Neriman Altake, Heikki Eitakari, Raija Ekblad, Hannele Eriksson, Aira Hellström, Jenni Kaivola, Anne Karke, Reino Koskinen, Sanna Laitila, Leo Lindstedt, Mari Mattila, Olli Nordberg, Esa Rinne, Leena Saarimaa och Pertti Widen.

Medlemmarna i rådet vill påverka saker och ting och förbättra servicekvaliteten. Medlemmarna har möjlighet att planera och komma med förslag och idéer tillsammans när det gäller hälsostationernas tjänster. 

Vid det första mötet 26.10 kom medlemmarna överens om de gemensamma spelreglerna:

 • Varje medlem i rådet har möjlighet att berätta sin åsikt och få sin röst hörd.
 • Medlemmarna ska inte överrösta varandra och alla åsikter är lika värdefulla.
 • Du ska komma till möten i god tid. Du ska meddela Anri om frånvaro på förhand.
 • Mobiltelefonerna ska vara avstängda.
 • Du ska hålla dig till saken och fatta dig kort så att alla hinner säga sitt.
 • I mån av möjlighet arbetar man i smågrupper. 
 • På möten tas alltid upp ett tema och det görs en sammanställning av de teman som behandlats och de beslut som fattats.
 • De teman som ska behandlas vid mötet skickas till medlemmarna två veckor innan mötet så att alla hinner bli insatta i temat.
 • Medlemmarna kan förbereda sådana ärenden som de vill ta upp och presentera dem sedan på möten.
 • Kundrådet har sina egna webbsidor och de ärenden som behandlats i rådet finns tillgängliga för alla på adressen turku.fi/asiakasraati.
 • Kontakterna sker per e-post. 

Önskade teman:

 • Studiebesök till olika ställen och tjänster 
 • Färgstarka gäster
 • Rollspel (mystery shopping dvs. man iakttar anonymt en kundservicesituation eller en lokal)
 • Att möta kunden
 • Kundupplevelser
 • Patientförflyttningar ska tydliggöras (TYKS-TK)
 • Telefonservice för olika grupper; för barnfamiljerna ett eget telefonnummer så att de kan fråga om råd i olika situationer. 
 • Öppen myndighetsverksamhet​

VILL DU DELTA?