Historia

Kurala Bybacke är en genuin landsortsby. Alla byggnader ligger på sina ursprungliga platser. Bybacken har varit kontinuerligt bebodd sedan 600-talet. De äldsta skriftliga beläggen är från 1300-talet. Här har som mest funnits sex gårdar. På 1900-talet var de fyra. Dessa fyra finns fortfarande kvar. 

Byn för levande historia 

År 1980 skyddades området enligt fornminneslagen. Samma årtionde öppnades museet. Markområdet ägs av Åbo stad, och Museicentralen ansvarar för museiverksamheten. Kurala Bybacke är en by för levande historia. Det förgångna blir handgripligt i verksamheten, i evenemang och upplevelser. Här strävar vi efter att undersöka i och bevara gamla arbetsmetoder. Du som besöker oss får erfara historien med alla sinnen.

Kulturlandskapet

Markerna kring bybacken har i århundraden använts som betesmarker. Detta har så småningom skapat ett för det traditionella kulturlandskapet typiskt biosamhälle. Det traditionella lantbrukets biotoper återupplivades i samband med att museet inledde sin verksamhet 1987. Dessa biotoper upprätthålls alltfort med betesdjur och slåtter.

I museet vårdas förutom naturväxter även gårdarnas stammar av typiska dekorations- och nyttoväxter. Här finns t.ex. 23 ursprungliga äppelträd, en del planterade före vinterkriget. 

 

 

Nyckelord: