Kvälls- och skiftesvård

Vårdtiden inom skiftesvården grundar sig på föräldrarnas arbets- eller studietider. Vårdtiden kan fördelas över hela dygnet. I regel ordnas skiftesvård i skiftesdaghem om också det finns några skiftesvårdplatser i familjedagvården. Då behovet för skiftesvård tar slut anordnas en dagvårdsplats i ett annat daghem eller inom familjedagvården. Barn i dygnetruntvård behöver dagvård förutom på vardagar också på kvällar, nätter och veckoslut. Barn i kvällsvård behöver vård på vardagarna efter kl. 18.00 t.o.m. kl. 22.00.

Services språk:
Finska
Svenska
Service kategorier: 

Lokaliteter

Dagvårdsenheten i Kastu (Pyörämäkivägen 4)

Varhaiskasvatusta 0 - 6-vuotiaille. Vuorohoitoa ma - su 6.30 - 22.00

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Sirkkala daghem och förskola, Observatoriegatan 4

Svenskspråkiga heltidsplatser för 0 - 6 -åringar. Kvällsvård till kl. 22.00. Svenskspråkig familjedagvårdsledning.

Municipal day care. Swedish. Ruotsinkielistä perhepäivähoidon ohjausta. Iltahoito 22.00 asti

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Svenska