Lådodling

Stadsodling 2016 - vänbok Sammanfattning av Åbobornas erfarenheter av lådodling (på finska)

 

Åbo stad erbjuder sina invånare möjlighet att starta odlingar på stadens mark. Experimentet år 2016 blev mycket populärt i Åbo och drygt 500 invånare odlade under sommaren både nyttoväxter och blommor. Intresset för lådodling har fortsatt och år 2020 odlade man redan på över 250 ställen.

Odling på allmänna områden ökar känslan av gemenskap när man tillsammans med grannarna och förbipasserande kan förundra sig över hur bra planteringarna trivs. Lådodling kan för många barn och även en del vuxna vara den första möjligheten att få följa med hur den egna skörden utvecklas. Listen över växter som odlades i lådor förra sommaren är lång: grönsaker, rotfrukter, matsvamp, örter och sommarblommor. Sommaren var gynnsam för odlarna och skörden blev så riklig att man kunde dela med sig. Man bytte flitigt erfarenheter, tips och recept.

Spelreglerna för lådodling

 • odlargruppen har en kontaktperson
 • odlingsplatsen utses på stadens mark, till exempel en park, impediment eller öppning
 • staden levererar odlingslådorna och myllan det första året
 • odlaren bekostar frön och plantor
 • odlaren sörjer för bevattningsvattnet
 • odlaren ansvarar för påfyllning av mylla de följande åren
 • odlingsområdet hålls prydligt och redskap, vattenkannor mm. förvaras hemma
 • staden informeras om när odlingen upphör

Det lönar sig att försöka hitta en odlingsplats nära hemmet så att man inte behöver bära bevattningsvattnet långa sträckor. Å andra sidan kan man hitta en lämplig plats där man dagligen rör sig. Man får föreslå en plats på stadens mark.

I år utdelades 100 nya lådor och vid utdelningen prioriterades nya odlare.

FONDEN FÖR STADENS FÖRSKÖNELSE

 • Donationsfonden har grundats genom att sammanslå Kommerserådet P.C. Rettigs fond, Greve Creutz fond, Fonden för Åbo kommunalmöten, Fonden för inköp av konstverk till stadens parker, G.A. Petrelius fond för stadens förskönelse, Elis Salutskijs testamenterade medel och Kuppis fond.
 • Av den årliga avkastningen från fonden för stadens förskönelse används ett belopp som fastställs av stadsstyrelsen till att försköna Åbo och till naturskydd.
 • Meden har bland annat använts till att förbättra parker, infoskyltar vid utomhusskulpturer, anskaffning och underhåll av konstverk samt för att avlägsna klotter.