Du kan bege dig på en intressant ljudguidning till Åbo slott under medeltiden eller till Qwenselska gården under ledning av familjen Pippings piga Elsa.
 • Ljudguidning över Åbo slott
  Under ljudguidningen tas du på en rundvandring i de medeltida delarna av slottet. Du kan välja hela rundvandringen eller enskilda rum enligt eget intresse.
  Du hittar ljudguidningen här.
   
 • Ljudguidning över Apoteksmuseete och Qwenselska gården
  Under ljudguidningen tas du på en rundvandring i rummen vid Qwenselska gården och i Apoteksmuseet kan du bekanta dig med bl.a. officinen och örtkammaren. Under guidningen berättar familjen Pippings piga Elsa om hur herrskapet på 1700-talet bodde, levde och om deras apoteksverksamhet.
  Du hittar ljudguidningen här.
   
 • Ljudguidning över Klosterbacken (på finska)
  Under ljudguidningen tas du på en resa till Klosterbackens kvartersgrändar år 1828. Under rundvandringen får du höra bl.a. om adresskyltar och gatulyktor som finns i kvarteret, och om husens gatuspeglar och torvtak. Guidningen finns tillgänglig endast på finska.
  Du hittar ljudguidningen här.