Lovverksamhet för skolelever med intellektuell funktionsnedsättning eller svår funktionsnedsättning

  • För grundskolelever med intellektuell funktionsnedsättning eller svår funktionsnedsättning ordnas under loven verksamhet med anledning av ett nödvändigt vårdbehov på grund av vårdnadshavarnas arbete eller studier.
     
  • Hur ansöker man om tjänsten?
  • För bedömningen av servicebehovet behövs:
    • ett högst 6 månader gammalt läkarutlåtande eller en gällande rehabiliteringsplan
    • en ansökningsblankett (ansökan om tjänster för personer med funktionsnedsättning).
  • Mer information fås vid behov av servicehandledarna, tfn 040 630 5974 mån–tis, tors kl. 9–11 och ons kl. 13 – 14