Centralvalnämnden

Timo Laaksonen (Saml)

Ordförande

Juhana Turpeinen (SDP)

Vice ordförande

Leena Casagrande (Saml)

Deputy member (not personal)

Niklas Guseff (SFP)

Deputy member (not personal)

Mirja-Riitta Sjöholm (KD)

Deputy member (not personal)

Jarkko Wallinkoski (Liik.)

Deputy member (not personal)

Tuomas Ylitalo (C)

Deputy member (not personal)