Måltidstjänster

Måltidstjänsterna är avsedda för alla äldre, handikappade och långtidssjuka i Åbo. Måltidstjänstens upplägg, som till exempel hur många dagar i veckan måltiden levereras, fastställs tillsammans med varje kund separat.

Besöksadress: 

Telefon:

Finskspråkig service 02 262 6164
Svenskspråkig service 02 262 6174
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Finskspråkig service
mån - fre 09:00 - 15:00

Speciella öppettider

Svenskspråkig service
mån - fre 09:00 - 12:00

Besöksadress: 

Fiskarsinkatu
20750 Åbo

Telefon:

Rådgivning och handledning till nya kunder på finska kl. 9-15: 02 262 6164
Rådgivning och handledning till nya kunder på svenska kl. 9-12: 02 262 6174
Stödservicekunder 050 373 1037
Servicehandledare och chef för bastu/tvättjänsten 040 673 8216
Åbo stads telefonväxel 02 330 000
E-post: 
vanhuspalveluiden.tukipalvelut@turku.fi

Öppettider

Telefontid
mån - fre 09:00 - 12:00