Meddela om djur i fastigheten med klistermärke

Vid brand eller andra typer av nödfall är det bra om räddningspersonalen vet om det finns djur i fastigheten. Du kan meddela om antalet husdjur du har med ett klistermärke som fästs på ytterdörren. 

Klistermärken kan hämtas från Åboservicen, Puolalagatan 5, närmaste brandstation, brandinspektören i ditt område och från djurkliniker och - affärer.

Nyckelord: