Åbo stads pressmeddelanden

powered by Surfing Waves

Beställ svenskspråkiga meddelanden till din e-post:
Pressmeddelanden ska skickas via ePressi-tjänsten. I samband med beställningen förmedlas den e-postadress som du angett till ePressi-tjänsten. Bekanta dig med registerbeskrivningen för ePressi (på finska).

Nyckelord: