Medling i familjefrågor

Lagstadgad medling i familjefrågor är en frivillig möjlighet till diskussionshjälp för föräldrar som överväger skilsmässa, under skilsmässoprocessen eller för dem som funderar över hur föräldraskapet och samarbetet ska fungera efter en skilsmässa. Vid medlingen fäster man särskild vikt vid att trygga barnets ställning.

I Åbo erbjuds medling i familjefrågor via rådgivningsbyrån för uppfostrings- och familjefrågor samt via Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets familjerådgivningscentral. Servicen vid rådgivningsbyrån för uppfostrings- och familjefrågor är avsedd för barnfamiljer.

Medlingen i familjefrågor är frivillig, avgiftsfri och behandlas konfidentiellt enligt lagen.

När kan jag söka hjälp för medling i familjefrågor?

Vem som helst i familjen kan be om medling i familjefrågor när följande situationer föreligger:

  • hot om skilsmässa
  • betänketid
  • arrangemang kring föräldraskapet ska redas ut (avtal gällande barnets boende och umgänge) efter en skilsmässa.