Miljöhälsa

Enheten svarar för myndighetsövervakning och myndighetsuppdrag inom miljöhälsovården samt för deras verkställande i ärenden som avses i livsmedels-, hälsoskydds-, veterinärvårds-, tobaks- och läkemedelslagen (nikotinpreparat).

Miljöhälsan indelas i hälsoskydd, livsmedelstillsyn och veterinärvård.

Besöksadress: 

Puolalagatan 5
20100 Åbo

Telefon:

02 262 4300
Åbo stads telefonväxel 02 330 000
E-post: 
ymparistoterveys@turku.fi