Missbrukar- och boendeservice

Socialarbetarna vid socialbyråerna kartlägger klienternas drogmissbruk och stöder och uppmuntrar dem till ett drogfritt liv. Socialarbetaren hänvisar personer med missbruksproblem till servicen inom missbrukarvården och deltar i valet av eventuell vårdplats. Poliklinisk och terapeutisk service är den service som kommer i första hand för personer med missbruksproblem. Vid behov hänvisas klienten till akut- eller avvänjningsvård. I Åbo finns det stödgrupper för både alkoholister och drogmissbrukare. Rehabiliteringsvård för längre tider erbjuds på olika håll i Finland. Åbo stads välfärdssektor erbjuder åbobor som rehabiliteras inom mentalvården möjlighet till s.k. stödbostäder eller stödboende av speciella rehabiliterande skäl.

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuus

Lokaliteter

Boende- och missbrukarservice

För bostadslösa åbobor

Nya klienter beställer tid via byrån för Klientrådgivning och förmånshandläggning, tfn (02)2625 001, kl. 08.30 - 15.00.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Sillankorva

För bostadslösa åbobor

Nya klienter beställer tid via byrån för Klientrådgivning och förmånshandläggning, tfn (02)2625 001, kl. 08.30 - 15.00.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Sirkkala dagcentrum

För bostadslösa åbobor

Nya klienter beställer tid via byrån för Klientrådgivning och förmånshandläggning, tfn (02)2625 001, kl. 08.30 - 15.00.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala