Ankomst och tillgänglighet

Salutorgets Monitori finns vid Salutorget i KOP-kolmios lokaler på adressen Auragatan 8, 20100 Åbo. De flesta bussar inom den regionala kollektivtrafiken stannar i eller nära kvarteret. Antalet parkeringsplatser i centrum är begränsat, och man bör vara beredd på att betala för parkeringen. Korridoren som leder till de olika affärslokalerna i KOP-kolmio har två olika ingångar, som båda är tillgängliga. Salutorgets Monitori finns alldeles intill korridoren. 

Salutorgets Monitori använder könummer. Könummerapparaten för stadens tjänster finns nära huvudingången. En könummerapparat för FPA:s tjänster finns på den nedre nivån. Du behöver inget könummer för att använda kundterminalerna eller besöka infodisken. 

Om du kommer utan tidsbokning ska du välja önskad tjänst på könummerapparatens skärm. Om du har en tidsbokning ska du logga in och följa anvisningarna på skärmen. Våra kundrådgivare kan hjälpa dig att använda könummerapparaten. 

Det finns 20 kundterminaler som kunderna kan använda självständigt samt avgiftsfri digital rådgivning. 

Tillgänglighet

Salutorget Monitoris kundservicelokaler är tillgängliga och nås via KOP-kolmios tillgängliga ingångar på gatuplanet. Salutorgets Monitoris lokaler är indelade i två nivåer. Via huvudingången kommer du in i entrén, därifrån en ramp och en trappa med två trappsteg leder till den nedre nivån. 

Monitori har två kundtoaletter, varav en är tillgänglig. Toalettdörren öppnas på begäran. Toapass kan användas på Salutorgets Monitori.

Monitori har en tillgänglig kundterminal, där tillgängligheten har beaktats i fråga om placering, möbler och utrustning. Infodisken och kundtjänstdisken har en del som lämpar sig för kunder som använder rullstol.

Hörselslingor finns vid alla servicediskar. Induktionsslingor finns också i konferensrummen och i två rum för möten med kunder, och i lokalerna finns också en mobil induktionsslinga. Eventuella kungörelser i nödsituationer förmedlas via en induktionsslinga som omfattar hela lokalen.  

Närmaste handikappanpassade parkering finns på Saluhallens parkeringsplats på Eriksgatan 16.

Trafiken för lämning och hämtning är tillåtet enligt vägtrafiklagen på platser där det är parkeringsförbud men inte stoppförbud. Ett sådant område finns framför Salutorgets Monitori på Eriksgatan samt i Saluhallsgränden.

 

 

 

Besöksadress: 

Auragatan 8 | KOP-kolmio
20100 Åbo

Telefon:

02 262 0100
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Obs! Kontrollera öppettiderna
mån - fre 09:00 - 18:00
lör 10:00 - 15:00

Avvikande öppettider

6.7.2021
Stängd
Monitori betjänar via chatt och per telefon
6.7.2021
09:00 - 16:00
7.7.2021
Stängd
Monitori betjänar via chatt och per telefon
7.7.2021
09:00 - 16:00
8.7.2021
09:00 - 16:00
9.7.2021
09:00 - 16:00