FPA:s tjänster

FPA:s servicetider i Salutorgets Monitori

mån–fre 9.00-12.00

och andra tider med tidsbokning.

FPA:s tjänster i Monitori i Skanssi med tidsbeställning

Tips! Man kan sköta de flesta FPA-ärendena per telefon. Efter att du har angett ditt telefonnummer på nä-tet är det lättare att kontakta dig till exempel om det saknas uppgifter från din ansökan. Naturligtvis ringer vi endast på vardagar och under kontorstid.

Våra servicenummer är:

 • boende 020 692 210
 • pensioner 020 692 202
 • internationella situationer 020 634 0200 (vardagar kl. 10–15)
 • rehabilitering och handikappbidrag 020 692 205
 • studier och värnpliktig 020 692 209
 • indrivningscentret 020 634 4940
 • sjuk och kort 020 692 204
 • utkomststöd 020 692 207
 • kunder med sekretessmarkering 020 635 3500
 • arbetslöshet 020 692 210
 • föräldraskap 020 692 206.

Boka telefontid om du har mycket som ska redas ut. Tid bokas via servicenumret eller på nätet.

Utanför Salutorgets Monitoris öppettider kan du lämna post till FPA i brevlådan som finns i den gröna dörrnischen halvvägs längs Saluhallsgränden.

Ansökningar och bilagor kan också sändas till adressen: FPA, PB 10, 00056 FPA
Blanketter som kan skrivas ut finns på nätet.