Motionsglädje på välfärdscentret

Välfärdscentren erbjuder många olika motionsmöjligheter för pensionerade Åbobor över 65 år.

Du kan exempelvis delta i följande grupper:

  •    motionsgrupper (bl.a. vattengymnastik, gymnastik, dans),
  •    självständig gymträning för personer som genomgått en introduktion för att lära sig använda utrustningen,
  •    motion utomhus (bl.a. spel, promenader),
  •    virtuell motion,
  •    spelgrupper som verkar i egen regi.

Besöksadress: 

Stickelbärsgatan 7
20720 Åbo

Telefon:

Kundrådgivning 02 262 5020

Besöksadress: 

Allégatan 11
20100 Åbo

Telefon:

Kundrådgivning 02 262 6000