Den förlorade staden

I september 1827 inträffade en oerhörd katastrof i Åbo. Stadskärnan i Finlands äldsta stad totalförstördes i en enorm eldsvåda. Under en natt utraderades den medeltida stadens centrum, och det som blev kvar undanröjdes så småningom under återuppbyggningen. De förlorade stadsvyerna fascinerar finländare än idag: hur såg vårt Åbo ut, hurudan kunde vår stad ha varit?

Kulturhuvudstadsåret 2011 tände en idé 

Åbo museicentral och vetenskapscentret Heureka förverkligade som samarbete den populära storutställningen Elden är lös! i Logomo under Kulturhuvudstadsåret 2011. Dragplåster var miniatyrteatern Åbo brand, som utgjordes av en enorm modell av staden, animation, ljud, röster, rök och ljuseffekter. Miniatyrteatern förmedlade berättelsen om Åbo brand år 1827, om hur den fick sin början, hur elden spred sig i staden och vad som hände efteråt. 

Miniatyrteatern och forskningsarbetet kring den samt en vilja att visa vår stads historia i alla dess lager mötte en ny utställningsteknik inom ramen för projektet Museum för historia och framtiden. En idé föddes: Tänk om man kunde göra en datormodell i 3D över Åbo i början av 1800-talet, och om den modellen kunde utnyttjas av programutvecklare i spel, applikationer och vad som helst som tekniken och människans fantasi tillåter? Om informationen kunde vara liksom modellera i programutvecklarnas och samarbetsföretagens händer? 

Turku goes 1812 var en guidad VR-upplevelse, som baserade sig på den första 3D-modellen. Förutsättningen för modellen är ett stringent forskningsarbete kombinerat med ingående tekniskt kunnande. VR-upplevelsen föddes ur ett samarbete mellan Åbo museicentral, Åbo universitet och Fake Productions. 

I modellen återskapades till en början det område, som idag heter Gamla Stortorget samt bron som gick över ån. Nutidsåboborna kunde i modellen besöka Åbo år 1812 virtuellt, och pop up-evenemanget i mars 2019 blev en enorm succé.   

Upplev 1820-talets Åbo i Digimuseet

Uppmuntrade av försöket med Turku goes 1812 beslöt vi oss för att fortsätta med 3D-modellen och utvidga den. Nu ingår en omfattande del av staden som förlorades på hösten 1827. Tyngdpunkten är i tiden strax innan storbranden. Hur såg Åbo ut på våren 1827? I Digimuseet visas stadsvyer över den förlorade staden: stadskärnan kring domkyrkan, Klosterkvarteret, Aningaisbacken och Klosterbacken. 

Digital bild av Åbo några månader innan branden den 4 september 1827. Vy från västra åstranden mot domkyrkan. Bild: Zoan Oy. 

 

Nyckelord: