Ett museum på Slottsudden

Slottsudden kommer att genomgå omfattande förändringar under de kommande årtiondena. Stöd i planeringsarbetet fås av tio tävlingsbidrag, som rönte framgång i idétävlingen för Slottsudden. De prisbelönta bidragen kommer att utnyttjas i varje fall i planläggningen för området. 

Första pris i idétävlingen, som gick av stapeln år 2020, gick till den litauisk-finska gruppen After Partys bidrag Kolme palaa (ungefär Tre delar / återvänder / brinner). I förslaget är museet placerat alldeles vid vattnet på det nuvarande terminalområdet.  

Först kommer museet

Det första nybygget som kommer att förverkligas på Slottsudden är det nya Museum för historia och framtiden. På Slottsudden kommer sedan i olika faser att uppföras bostadshus och lokaler för affärsverksamhet, butiker och olika aktiviteter. Målsättningen är att inleda planläggningen under år 2021 och föra den till beslutsfattarna under år 2023. 

I det vinnande tävlingsbidraget är det kommande Museum för historia och framtiden placerat nästan längst ut på Slottsudden, alldeles vid vattenbrynet och inloppet till Aura å. Området är nu terminalområde.  

Idégrundstenar för den nya museibyggnaden

  • Flexibilitet och formbarhet både i daglig användningoch i det långa loppet.  
  • Tillgänglighet.
  • Hållbara lösningar och kolneutralt.
  • Trafiklederna sammanlänkar museihelheten med omgivningen. Verksamheten flödar genom uteplatser för olika evenemagsfunktioner och vidare till stadslandskapet. 
  • Läget stöder gemensamma funktioner och en gemensam verksamhet med Åbo slott och Forum Marinum. 
  • Byggnadens omfattning är uppskattad till att vara cirka 7000 brm².
Nyckelord: 
Stadsdel/Område: