Samplanering

Samarbete är styrka. Vi lär oss nya saker när vi utmanar oss och vågar oss utanför våra komfortzoner. Vi tror på ett nära samarbete med våra kommande användare och kunder. Tillsammans når vi ett slutmål som vi kollektivt kan vara stolta över. 

Sedan projekt- och planeringsstarten på 2010-talet har Museum för historia och framtiden planerats tillsammans med Åboborna, förtagare, föreningar och samfund i regionen samt högskolorna i staden. Vi har till exempel frågat hur ett drömmuseum ser ut, vad man kan se och göra där. Vems historia ska vi berätta? Kunde där finnas något vi är ovana att se? En blombutik? En skomakare och en skräddare? En mjölkbutik och eko-frissa? Lådodlingar på taket? 

Nyckelord: