Musikklass

I musikklasserna ges beredskap och stimulans för ett allsidigt musikutövande. Utgångspunkten i undervisningen är att sjunga och spela. Undervisningen sker i finskspråkiga skolor.

Av den som börjar i en musikklass fordras intresse för sång samt tonöra och sinne för rytm. Att eleven spelat tidigare eller teoristudier förutsätts inte.

Undervisningen består av

- sång

- sammusicerande

- teori och tonträffning

- musiklyssnande.

Om eleverna önskar kan de också delta i kör- och orkesterverksamheten.

Till musikklasserna väljs elever från klasserna 2 på basis av test.

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk:
Finska
Målgrupp: 
Sidan: 
Service kategorier: 

Lokaliteter

Till testerna anmäler eleverna sig i slutet på höstterminen och de egentliga testerna hålls i januari.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Till testerna anmäler eleverna sig i slutet på höstterminen och de egentliga testerna hålls i januari.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska