Nämnden för fastighets- och byggnadsärenden

Möteshandlingar

Föredragningslistor och protokoll (på finska)

Nämndens verksamhetsområde

Nämnden för fastighets- och byggnadsärenden verkar som byggnadstillsynsmyndighet i enlighet med markanvändnings- och bygglagen och sköter ledningen, rådgivningen och inspektionen av fastighets- och byggnadsärenden i Åboregionen samt verkar som kommunal tillsynsmyndighet i enlighet med 15 § i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden.

Föredragande i nämnden är Leena Salmelainen. Nämndens sekreterare är Harri Lehtinen.

Medlemmar i nämnden för fastighets- och byggnadsärenden

Nämndens verksamhetsområde