Nattvården inom hemrehabiliteringen

Hemvårdens nattvård

- Syftet med nattvården är att trygga klientens natt hemma.

- Medel för att uppnå målen är under nattetid utförda medicinska och grundläggande vård-, handlednings- och uppföljningsbesök i klientens hem enligt klientens personliga behov.

- Nattvården sänder hem även klienten från samjouren nattetid.

- Man blir klient via hemförlovningstelefonen som fås på enheten för bedömning av servicebehov eller genom direkt kontakt med nattvårdsteamet.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Målgrupp: 
Service kategorier: