Sameli Valkama

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Finlands Socialdemokratiska Parti
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, Ersättare
Roll: 
Ersättare