Risto Rinne

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Vänsterförbundet
Nämnden för fostran och undervisning, Ersättare
Roll: 
Ersättare
Finska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning, Ordförande
Roll: 
Ordförande
Ersättare: 
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 17.02.2023