Nina Borgström

Stadsanställd

päiväkodinjohtaja
Mobiltelefon, arbete: 
040 583 9636
Basenhet: 
BildningssektornRuotsinkielinen kasvatus ja opetus