Jarmo Rosenlöf

jarmo_rosenlof.jpg

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Finlands Socialdemokratiska Parti
Yrke: 
Sosiaalineuvos
Byggnads- och tillståndsnämnd, Vice ordförande
Roll: 
Vice ordförande
Ersättare: 
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Turku Energia, hallituksen vpj
Turun Seudun Kaukolämpö, hallituksen pj
Turun seudun Energia, hallituksen pj
V-S YH-rakennuttajat, hallituksen pj
Kotosalla säätiön hallituksen jäsen
As Oy Linnankatu 8 hallituksen jäsen
YH-kodit hallituksen jäsen, Luppola Oy:n tj
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 27.05.2021