Jukka Kärkkäinen

jukka_karkkainen.jpg

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Vänsterförbundet
Social- och hälsovårdsnämnden, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot