Lasse Lindholm

lasse_lindholm.jpg

Förtroendeuppdrag

Mobiltelefon: 
0400 526 294
Parti: 
Samlingspartiet
Stadsstyrelsen, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Kaupunginhallituksen konsernijaosto, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Hall.pj Arkea Oy, Hall.pj Lännen Tekstiilihuolto Oy
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Johtokunnan puheenjohtaja Turun Liikemiesyhdistys, Edustajiston jäsen keskinäinen henkivakuutusyhtiö Kaleva
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 23.11.2020