Lasse Lindholm

lasse_lindholm.jpg

Förtroendeuppdrag

Mobiltelefon: 
0400 526 294
Parti: 
Samlingspartiet
Stadsstyrelsen, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Kaupunginhallituksen konsernijaosto, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Edustajiston jäsen keskinäinen henkivakuutusyhtiö Kaleva
Hall.pj Kaarea Oy, Hall.jäsen Turun Kaupunginteatteri Oy
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
HVA hallituksen varajäsen, HVA konsernijaoston jäsen, hall.pj Läntinen Tanssin Aluekeskus, johtokunnan pj. Turun Liikemiesyhdistys
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 25.01.2023