Ville Auvinen

ville_auvinen.jpg

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Kristdemokraterna i Finland
Puheenjohtajatoimikunta, Medlem
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Medlem
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Revisionsnämnden, Medlem
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Medlem
Ersättare: