Roda Hassan

roda_hassan.jpg

Förtroendeuppdrag

Mobiltelefon: 
050 356 8555
Parti: 
Gröna förbundet
Stadsstyrelsen, Medlem
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Kaupunginhallituksen konsernijaosto, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Stadsstyrelsens stadsutvecklingssektion, Ersättare
Roll: 
Ersättare
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 23.11.2020