Nina Kallio

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Finlands Socialdemokratiska Parti
Stadsmiljönämnden, Medlem
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Varissuon lämpö Oy, hallituksen jäsen
LSJH Oy, hallituksen jäsen
Akseli kiinteistöpalvelut Oy, hallituksen jäsen
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Turun lähimmäispalveluyhdistys ry, hallituksen jäsen
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 19.05.2022