Joonas Suominen

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Samlingspartiet
Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare