Jukka Vornanen

jukka_vornanen.jpg

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Gröna förbundet
Kaupunginhallituksen konsernijaosto, Ordförande
Roll: 
Ordförande
Ersättare: 
Stadsstyrelsen, 1. Vice ordförande
Förtroendeorgan: 
Roll: 
1. Vice ordförande
Ersättare: 
Stadsstyrelsens stadsutvecklingssektion, Ersättare
Roll: 
Ersättare
Puheenjohtajatoimikunta, Vice ordförande
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Vice ordförande
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Puoluehallituksen jäsen, Vihreä liitto rp.
Förtroendeuppdrag i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Puoluehallituksen jäsen, Vihreä liitto rp.
Betydande förmögenhet: 
Asunto-osake Turun Linnanfältissä.
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Työsuhde: Turun kaupunki, Turun museokeskus
Bindningar updaterad: 31.03.2021