Aaja Peura

Förtroendeuppdrag

Nimistötoimikunta, Medlem
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Medlem