Katri Sarlund

katri_sarlund.jpg

Förtroendeuppdrag

Telefon: 
050 544 2683
Parti: 
Gröna förbundet
Yrke: 
biologian ja maantiedon lehtori
Stadsstyrelsens stadsutvecklingssektion, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Turku Energia, hallituksen jäsen
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Kuntaliiton valtuuskunnan jäsen
Varsinais-Suomen maakuntavaltuuston jäsen
Turun Diakoniasäätiön valtuuskunnan jäsen
Turku 2029 -säätiön hallituksen ja sijoitustoimikunnan jäsen
Betydande förmögenhet: 
Puolikas omakotikiinteistöä Turussa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 26.05.2021