Jaana Auvinen

jaana_auvinen.jpg

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Jaana Auvinen
Finska sektionen för gymnasie- och yrkesutbildning, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Social- och hälsovårdsnämnden, Ersättare
Roll: 
Ersättare
Puheenjohtajatoimikunta, Medlem
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Medlem
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot