Risto Forsberg

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Finlands Socialdemokratiska Parti
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning, Medlem
Kasvatus- ja opetuslautakunta, ruotsinkielinen jaosto, Medlem
Nämnden för fostran och undervisning, Ersättare
Roll: 
Ersättare