Laura Rantanen

laura_rantanen.jpg

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Gröna förbundet
Nämnden för fostran och undervisning, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Finska sektionen för gymnasie- och yrkesutbildning, Vice ordförande
Roll: 
Vice ordförande
Ersättare: 
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Ledningsuppgifter i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Turun musiikkijuhlasäätiö, varapj.
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 23.11.2020