Ida Schauman

ida_schauman.jpg

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Svenska folkpartiet i Finland
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsstyrelsens stadsutvecklingssektion, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Stadsstyrelsen, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Ledningsuppgifter i företag: 
Policy and Government Affairs Manager, Maas Global
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Styrelsemedlem, Utbildningsstiftelsen Sydväst
Förtroendeuppdrag i företag: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Betydande förmögenhet: 
Aktieägarskap Nokian Renkaat
Aktieägarskap UPM Kymmene
Aktieägarskap Sampo
Aktieägarskap Kone B
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 27.05.2021