Ville Valkonen

ville_valkonen.jpg

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Samlingspartiet
Byggnads- och tillståndsnämnd, Ordförande
Roll: 
Ordförande
Ersättare: 
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Stadsfullmäktige, Fullmäktigeledamot
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Fullmäktigeledamot
Ledningsuppgifter i företag: 
Value Business Events Oy, toimitusjohtaja ja pääomistaja
Talous ja Vauraus Oy, toimitusjohtaja ja omistaja
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Suomen Vuokranantajat, yhteiskuntasuhdepäällikkö
Förtroendeuppdrag i företag: 
Puro Tekstiilihuolto Oy, hallituksen puheenjohtaja
Turun Satama Oy, hallituksen jäsen
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Varsinais-Suomen Kokoomus, puheenjohtaja
Varsinais-Suomen Kansallissäätiö, hallitus
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, hallituksen varapuheenjohtaja
Varsinais-Suomen Yrittäjät Ry, hallitus
Kansallinen Kokoomus r.p., puoluehallitus
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 27.05.2021