Soili Norro

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Kristdemokraterna i Finland
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Nämnden för fostran och undervisning, Medlem
Roll: 
Medlem
Finska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning, Ersättare