Rasmus Rantanen

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Samlingspartiet
Ungdomsnämnden, Medlem
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Medlem
Ersättare: 
Stadsmiljönämnden, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Ledningsuppgifter i företag: 
Mukilaakso Ky, toimitusjohtaja
Procure Finland Oy, toimitusjohtaja
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Kuntec Oy, hallituksen jäsen
Procure Finland Oy, hallituksen jäsen
Ilmast mainost Oy, hallituksen puheenjohtaja
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 27.05.2021