Taimi Linna

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Vänsterförbundet
Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion, Medlem
Roll: 
Medlem
Ersättare: