Martti Sipilä

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Sannfinländarna
Byggnads- och tillståndsnämnd, Ersättare
Roll: 
Ersättare
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Stadsfullmäktige, Ersättare
Förtroendeorgan: 
Roll: 
Ersättare
Ledningsuppgifter i företag: 
SeriSipilä Oy Yrittäjä/toimitusjohtaja
Ledningsuppgifter i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Förtroendeuppdrag i företag: 
Turun kaupunkiliikenne Oy/hallituksen jäsen
Förtroendeuppdrag i andra samfund: 
Ei ilmoitettavaa
Betydande förmögenhet: 
Ei ilmoitettavaa
Andra bindningar som kan ha betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdrag: 
Ei ilmoitettavaa
Bindningar updaterad: 23.11.2020