Jussi Tuimala

Förtroendeuppdrag

Parti: 
Gröna förbundet
Nämnden för fostran och undervisning, Ersättare
Roll: 
Ersättare
Finska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning, Medlem